Những điều có vẻ tích cực đối với tiền điện tử

Mặc dù đã có những điều chỉnh thị trường trong thị trường tiền điện tử vào năm 2018, nhưng mọi người đều đồng ý rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến. Đã có rất nhiều hoạt động trên thị trường đã thay đổi làn sóng tốt hơn. Với phân tích thích hợp và liều lượng lạc quan phù hợp, bất kỳ ai đầu tư vào thị trường tiền điện tử đều có thể kiếm được hàng triệu USD từ nó. Thị trường tiền điện tử sẽ tồn tại lâu dài. Ở đây trong bài viết này, chúng tôi cung cấp cho bạn năm yếu tố tích cực có thể thúc đẩy sự đổi mới hơn nữa và giá trị thị trường của tiền điện tử.

1. Đổi mới về nhân rộng

Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên trên thị trường. Nó có số lượng người dùng tối đa và giá trị cao nhất. Nó thống trị toàn bộ chuỗi giá trị của hệ thống tiền điện tử. Tuy nhiên, nó không phải là không có vấn đề. Nút cổ chai chính của nó là nó chỉ có thể xử lý sáu đến bảy giao dịch mỗi giây. Để so sánh, các giao dịch thẻ tín dụng trung bình ở mức vài nghìn mỗi giây. Rõ ràng, có khả năng cải thiện quy mô giao dịch. Với sự trợ giúp của các mạng giao dịch ngang hàng dựa trên công nghệ chuỗi khối, có thể tăng khối lượng giao dịch mỗi giây.

2. ICO hợp pháp

Mặc dù có những loại tiền điện tử có giá trị JPEX ổn định trên thị trường, nhưng những đồng tiền mới hơn đang được tạo ra nhằm phục vụ một mục đích cụ thể. Các loại tiền như IOTA nhằm giúp thị trường Internet Of Things trao đổi các loại tiền tệ quyền lực. Một số đồng tiền giải quyết vấn đề an ninh mạng bằng cách cung cấp các kho kỹ thuật số được mã hóa để lưu trữ tiền.

Các ICO mới đang đưa ra các giải pháp sáng tạo phá vỡ thị trường hiện tại và mang lại giá trị mới trong các giao dịch. Họ cũng đang thu thập quyền lực trên thị trường với các sàn giao dịch dễ sử dụng và các hoạt động phụ trợ đáng tin cậy. Họ đang đổi mới cả về mặt công nghệ liên quan đến việc sử dụng phần cứng chuyên dụng để khai thác và thị trường tài chính bằng cách trao nhiều quyền tự do và lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư trên sàn giao dịch.

3. Quy định rõ ràng

Trong kịch bản hiện tại, hầu hết các chính phủ đang nghiên cứu tác động của tiền điện tử đối với xã hội và cách lợi ích của nó có thể được tích lũy cho cộng đồng nói chung. Chúng ta có thể mong đợi rằng có thể có những kết luận hợp lý theo kết quả của các nghiên cứu.

Rất ít chính phủ đã thực hiện lộ trình hợp pháp hóa và điều tiết thị trường tiền điện tử giống như bất kỳ thị trường nào khác. Điều này sẽ ngăn các nhà đầu tư bán lẻ thiếu hiểu biết mất tiền và bảo vệ họ khỏi bị tổn hại. Các quy định có khả năng thúc đẩy tăng trưởng tiền điện tử dự kiến sẽ xuất hiện vào năm 2018. Điều này sẽ có khả năng mở đường cho việc áp dụng rộng rãi trong tương lai

4. Gia tăng ứng dụng

Có sự nhiệt tình to lớn đối với việc áp dụng công nghệ chuỗi khối trong hầu hết mọi ngành công nghiệp. Một số công ty khởi nghiệp đang đưa ra các giải pháp sáng tạo như ví kỹ thuật số, thẻ ghi nợ cho tiền điện tử, v.v. điều này sẽ làm tăng số lượng thương nhân sẵn sàng giao dịch bằng tiền điện tử, từ đó tăng số lượng người dùng.

Danh tiếng của tài sản tiền điện tử như một phương tiện giao dịch sẽ được củng cố khi có nhiều người tin tưởng vào hệ thống này. Mặc dù một số công ty khởi nghiệp có thể không tồn tại, nhưng họ sẽ đóng góp tích cực vào sức khỏe tổng thể của thị trường, tạo ra sự cạnh tranh và đổi mới.

5. Đầu tư từ các tổ chức tài chính

Nhiều ngân hàng quốc tế đang theo dõi bối cảnh tiền điện tử. Điều này có thể dẫn đến sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức vào thị trường. Dòng vốn đầu tư tổ chức đáng kể sẽ thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử. Nó đã chiếm được sự ưa thích của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính.